HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: Kenya CitizenTV

Dawa Za Kuongeza Nguvu Za Kiume

337 ratings | 268045 views
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (18)
Wicklife Omondi (1 month ago)
What is the side effects
Lominto Wilson (1 month ago)
Wzungu wanatuharibu
Noah Mwandete (5 months ago)
Tiba rahisi kutibu tatizo la nguvu za kiume bofya hapa usisahau Ku SUBSCRIBE >https://youtu.be/RxxZaCgpR9w
Penny Stang (7 months ago)
roho ikiipiga sana unaweza kufa
benson kivuzi (9 months ago)
Hamna za kufanya meno kumea?
Mungaih Nicky (1 month ago)
benson kivuzi k
Brian Byaruhanga (11 months ago)
Mbona sasa mnaziuza madawa hizi?
crowboy yee yee (1 year ago)
dunia kwishaaa
Rehema Alu (1 year ago)
mtuuuonyeahe za kike
Brenda Lalaloushka (1 year ago)
😅😅😅
Adamu Mjomba (1 month ago)
Hakuna dawa ya nguvu .niuongo mtupu hiyo mizizi .nguvu anatoa Mungu. Imeandikwa nani awezae kuongeza hata kidole chake cha mkono ?
Duncan Muiruri Gitau (1 year ago)
isiuzwe watu wakule chakula za kitamanduni waulize waluhyia chakula ya nguvu ni gani wanaelewa Kula sana
Leane Baraza (25 days ago)
Duncan Muiruri Gitau hehehehe ati aulize
axis one (1 year ago)
Duncan Muiruri Gitau,hehehehehe Kali sana walunje na fud
Michael Mutua (1 year ago)
stop selling them
REEMA JEE REEMA JEE (2 years ago)
Mbona wauza???
Emmanuel Godwin (1 year ago)
Mambo
Peter Maiko (2 years ago)
Kutombana live
Maziku Nkandi (1 year ago)
Peter Maiko

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.