HomeХобби и стильRelated VideosMore From: zinta

Geloof het of niet, gebruik Bevroren Citroenen en neem afscheid van Diabetes, tumoren, en Zwaarlijvi

11 ratings | 635 views
Geloof het of niet, gebruik Bevroren Citroenen en neem afscheid van Diabetes, tumoren, en Zwaarlijvi Citroenen zijn uitstekend voor de detoxificatie van het lichaam, maar wanneer het geperst is, verliest het veel voedingsstoffen en een groot deel van zijn therapeutische kracht. Anderzijds, is invriezen een betere optie. De schil van de citroen versterkt het immuunsysteem, en biedt een tal van gezonde eigenschappen, net zoals het reguleren van de cholesterol, kan het ook kanker voorkomen, en het behandelen van bacteriële infecties en het vernietigen van parasieten en wormen. https://youtu.be/WrUkE8N_AEU
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Ruth Banjo (3 months ago)
למה אין תרגום לעברית

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.