HomeМузыкаRelated VideosMore From: kmwtv

KmwTv&EmigraczElive Wywiady/Relacja Polska Wersja, PPZ, EmigraczE

22 ratings | 1935 views
Wywiady i relacja z koncertów Polska Wersja/Pokolenie Pewnej Zguby/Emigracze, które odbyły się w Edynburgu i Manchesterze. Tym razem ekipa KmwTv połączyła swoje siły z ekipą EmigraczE - naszymi serdecznymi przyjaciółmi ze Szkocji. To pierwszy, ale nie ostatni wspólny projekt !!!. Krótkie rozmowy z Jano/Polska Wersja, Profus/PPZ, Emilozo/Emigracze/TheGeneratzCrew, Dj Gondek, Jozef/PPZ/SNR/Stricte Street Shop, przeprowadził Zuchchłopak KmwTV. Sprawdźcie ten zamęt ;) Rozmawiał: Sebastian Zuchchłopak Zuchowicz Kamera: Zuchchłopak/Emilozo EmigraczE Montaż: Marcin Szuszkiewicz Znajdź nas na facebook: https://www.facebook.com/KRKMWTW?fref=ts Sprawdzajcie, subskrybujcie nasz kanał: https://www.youtube.com/user/kmwtv Śledźcie na instagramie: https://www.instagram.com/travelwithzuchchlopak Polecam sprawdzić też kanał EmigraczeTV https://www.youtube.com/channel/UCYQkO5E8fO0qFT8YfSEuJVQ
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (3)
Tomek Tomasz (3 years ago)
co to za kawałek z 5:30?
Tomek Tomasz (3 years ago)
+PPZ Pokolenie Pewnej Zguby ok, czekam! ;)
"W Którą Strone". Już niebawem cała płyta PPZ

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.